1. Er wordt een preselectie verricht van de ingezonden projecten door een commissie "De Stille Ster", samengesteld uit leden van Rotary Willebroek Klein-Brabant . Deze commissie kan op elk ogenblik bijkomende informatie opvragen over de projecten.
 2. Uit de ingediende projecten zullen vijf laureaten geselecteerd worden en dit op basis van volgende criteria:
  • creativiteit van het project.
  • economische impact van het project.
  • financiële impact van het project.
  • duurzaamheid van het project.
  • de mate waarin het project aan lacunes tegemoet komt in de sociale en maatschappelijke zorgvoorziening.
  • de mate waarin het project duidelijk bijdraagt tot een meer vriendelijke, open, solidaire en respectvolle samenleving.
 3. De commissie " De Stille Ster " zal elke laureaat uitnodigen om zijn project en werking persoonlijk voor te stellen. De wijze waarop deze projecten kunnen voorgesteld worden zal besproken worden met de geselecteerden. De overige deelnemers worden op de hoogte gebracht van de verkozen laureaten.
 4. Een onafhankelijke jury bestaande uit gerespecteerde personen uit de samenleving zal na de publieke voorstelling van de projecten van de vijf finalisten een rangschikking opmaken . Aan de best gerangschikte wordt "De Stille Ster" toegekend, goed voor een bedrag van 4000 Euro. Aan de vier andere laureaten wordt elk 2000 Euro geschonken.
 5. De voorstelling van de projecten van de laureaten, de uitreiking van "De Stille Ster" en de overhandiging van de bedragen aan de laureaten zal gebeuren tijdens een publieke plechtigheid. Deze plechtigheid zal worden bijgewoond door de organisatoren, alle deelnemers, de onafhankelijke jury en uiteraard de laureaten. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom. De deelnemers aanvaarden dat deze uitreiking gebeurt in aanwezigheid van de pers. Indien gevraagd zullen de deelnemers hun volle medewerking verlenen om hun project ook aan de pers voor te stellen.
 6. Tegen de beslissing van de jury is er geen beroep mogelijk. Er zal desbetreffend niet gecorrespondeerd worden.


De Stille Ster