1. Het inschrijvingsformulier kan bekomen worden door een mail te zenden naar de voorzitter van onze club, Rudi Cleymans. rudi.cleymans@syneton.be
  2. Alle deelnemers dienen een korte beschrijving te geven van hun werking. Welke financiële middelen hebben zij ter beschikking en welke gelden zijn noodzakelijk bij hun activiteiten?
  3. Wat is de doelgroep of het doel waar zij zich toe richten?
  4. Deze beschrijving kan worden aangevuld met fotomateriaal , brochures en dergelijke.
Het inschrijvingsformulier samen met de beschrijving, eventueel met foto's en/of brochures dient opgestuurd te worden naar info@destillester.be dit uiterlijk tegen 30 maart 2018.
De Stille Ster