Rotary Waasmunster-Durmeland besteedt dit jaar 12.000 € aan sociale en humanitaire projecten via het initiatief “ DE STILLE STER “.

Een STER zal uitgereikt worden aan de “stille” krachten (personen of verenigingen uit Hamme, Waasmunster, Zele en naburige steden of gemeenten) die zich belangeloos inzetten voor de samenleving.

Grootschalige, nationale, partijpolitieke of commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.

Een onafhankelijke jury kiest vijf laureaten die hun project publiek voorstellen op 20 november 2022.

Uit deze laureaten wordt DE STILLE STER 2022 gekozen, goed voor een bedrag van 4.000 €.
De vier andere finalisten worden bekroond met elk 2.000 €.

Meer info vind je binnenkort hier op www.destillester.be

Inschrijven kan je vanaf 15 september uitsluitend via deze website, uiterlijk op 15 oktober 2022.

Om in te schrijven mail je jouw aanvraag en jouw documenten (enkel in pdf formaat) naar info@destillester.be.
Je krijgt binnen de 72u een bevestiging van inschrijven.
Jury

Annie Vereecken-b-240x308-234x300

Willy Brone

Jurylid.
Willy Brône is een gepensioneerd politierechter uit Waasmunster. In 1988 begon hij als prille veertiger aan zijn ambt en hij heeft zijn taak altijd met hart en ziel behartigd. Tijdens zijn beroepscarrière werd hij regelmatig geconfronteerd met de sociale problemen in onze maatschappij. In zijn gemeente Waasmunster was en is hij een belangrijke schakel in het socio-culturele leven, als voorzitter van de Vriendenkring van de Roosenbergabdij en als medewerker in het in stand houden van de rijke erfenis van de abdij.

Annie Vereecken-b-240x308-234x300

Christel Geers

Jurylid.
Christel Geerts is doctor in de Gerontologie en professor aan de Vrije Universiteit van Brussel. In 2002 werd ze voorzitster van de vzw Drietakt, een buurtbedrijf in Sint-Niklaas waarvan de twee grote pijlers zijn : een goede dienstverlening en duurzame tewerkstelling van kansengroepen. Professor Geerts kan eveneens bogen op een rijke ervaring in de sociale sector als gewezen senator, als voormalig schepen van Sociale Zaken, Welzijn en Onderwijs en als gewezen burgemeester van Sint-Niklaas.

Annie Vereecken-b-240x308-234x300

Stavros Van Halewyck

Jurylid.
Stavros Van Halewijck is opgegroeid in Beveren en woont in Burcht. Hij is na hogere studies in de journalistiek sinds 2013 de hoofdredacteur van de regionale zender TV Oost die in het bijzonder gericht is op het oosten van Oost-Vlaanderen. Hij was er voordien reeds acht jaar werkzaam en hij was in 2013 de jongste hoofdredacteur in het regionale televisielandschap. Via zijn informatiekanaal is hij meer dan wie op de hoogte van wat leeft in onze regio en kent hij socio-culturele initiatieven van individuen en verenigingen.

Annie Vereecken-b-240x308-234x300

Annie Vereecken

Jurylid.
Annie Vereecken stichtte na haar studies farmacie en klinische biologie een eigen labo, dat ze uitbouwde tot een grote speler. Naast een bedrijf in farmaproducten bouwde ze tevens een vervallen site aan de Durme, waar vroeger haar grootouders woonden en een bloeiend steenkolenbedrijf hadden, weer op volgens de oorspronkelijke plannen. Zij gaf het een nieuwe invulling met een feestzaal, een culturele exporuimte, een restaurant en een B&B. Naast haar grote aandacht voor de gezondheidssector in België, getuigt dit van haar socio-culturele bewogenheid.

Annie Vereecken-b-240x308-234x300

Jean Bercmoes - Joos

Secretaris, zonder stemrecht.

Inschrijvingsformulier

Reglement


DE STILLE STER

ROTARY WAASMUNSTER-DURMELAND besteedt dit jaar 12.000 Euro aan sociale en humanitaire projecten in de streek.

Met een wedstrijd "DE STILLE STER" gaat zij op zoek naar waardevolle initiatieven waaruit vijf laureaten worden geselecteerd.
De naam " De Stille Ster " betekent dat een STER wordt uitgereikt aan de STILLE krachten die zich inzetten voor onze samenleving.

Er wordt een eerste selectie uitgevoerd van 5 laureaten.
Deze 5 laureaten krijgen de kans om hun project aan een onafhankelijke jury voor te stellen.
Na beraadslaging overhandigt de jury aan de eerste gerangschikte De Stille Ster, goed voor een bedrag van 4.000 Euro. De overige laureaten ontvangen elk 2.000 Euro.


DEELNEMERS

1. Zowel individuele personen als verenigingen kunnen aan de wedstrijd "De Stille Ster" deelnemen.
2. Enkel deelnemers die zich belangeloos inzetten voor het goede doel op sociaal of humanitair gebied in de brede zin, kunnen bekroond worden.
Grootschalige nationale organisaties alsook partijpolitieke en commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.
3. De deelnemers dienen een band te hebben met Waasmunster, Hamme of één van de naburige gemeenten.


DEELNEMERSDOSSIER

1. Alle deelnemers dienen hun inschrijvingsformulier in te vullen.
2. Alle deelnemers dienen een korte beschrijving te geven van hun werking.
Welke financiele middelen hebben zij ter beschikking en welke gelden zijn noodzakelijk bij hun activiteiten?
3. Wat is de doelgroep waarop zij zich richten?
4. Welke zijn tot nu toe de resultaten van hun werking?
5. Deze beschrijving kan worden aangevuld met fotomateriaal , brochures en dergelijke.

Het inschrijvingsformulier samen met de beschrijving, eventueel met foto's en/of brochures dient opgestuurd te worden naar info@destillester.be en dit uiterlijk op 15 oktober 2022.
Alle documenten zijn in pdf formaat.
De inschrijver krijgt binnen de 72u een bevestiging van inschrijven.


BEOORDELINGSCRITERIA

1. Er wordt een eerste selectie verricht van de ingezonden projecten door een commissie "De Stille Ster" samengesteld uit leden van Rotary Waasmunster-Durmeland . Deze commissie kan op elk ogenblik bijkomende informatie opvragen over de projecten.

2. Uit de ingediende projecten zullen vijf finalisten genomineerd worden en dit op basis van volgende criteria:
sociale impact van het project op de specifieke doelgroep
financiële nood en urgentie van het project
duurzaamheid van het project
de mate waarin het project aan lacunes tegemoet komt in de sociale en maatschappelijke zorgvoorziening
de persoonlijke betrokkenheid van de initiatiefnemers van het project
de mate waarin het project een structurele oplossing kan bieden voor het gestelde doel
de mate waarin het project duidelijk bijdraagt tot een meer vriendelijke, open, solidaire en respectvolle samenleving.

3. De commissie "De Stille Ster" zal elk van de vijf geselecteerde finalisten uitnodigen om hun project en werking persoonlijk voor te stellen.
De vorm waarop deze projecten kunnen voorgesteld worden zal besproken worden met de geselecteerden.
De overige deelnemers worden op de hoogte gebracht van de genomen selectiebeslissing.

4. Een onafhankelijke jury bestaande uit gerespecteerde personen uit de samenleving zal na de publieke voorstelling van de projecten van de vijf finalisten een rangschikking opmaken. Aan de eerste gerangschikte wordt "De Stille Ster" toegekend, goed voor een bedrag van 4.000 Euro. Aan de vier andere laureaten wordt elk 2.000 Euro geschonken. De toegekende bedragen zullen uitsluitend aangewend worden voor de sociale doeleinden van de finalisten.

5. De voorstelling van de projecten van de finalisten, de uitreiking van "De Stille Ster" en de overhandiging van de bedragen aan de laureaten zal gebeuren tijdens een publieke plechtigheid op zondag 20 november 2022 van 11u00 tot 13u00 in het H. Hartinstituut, Slangstraat 12 Hamme.
Deze plechtigheid zal worden bijgewoond door de organisatoren, de onafhankelijke jury en de finalisten. De overige deelnemers aan de wedstrijd worden eveneens uitgenodigd. Andere geinteresseerde personen zijn ook welkom.
De deelnemers aanvaarden dat deze uitreiking gebeurt in aanwezigheid van de pers. Indien gevraagd zullen de deelnemers hun volle medewerking verlenen om hun project ook aan de pers voor te stellen.

6. Tegen de beslissing van de jury is er geen beroep mogelijk. Er zal desbetreffend niet gecorrespondeerd worden.

Rotary Waasmunster - Durmeland