ROTARY WAASMUNSTER DURMELAND

Schermafbeelding%202022 04-21%20om%2014.48.32

Over Rotary-club Waasmunster-Durmeland

Rotary Club Waasmunster-Durmeland werd opgericht in 1990. De club telt 42 actieve leden die regelmatig in vriendschap samenkomen om de Rotary-doelstellingen in het stroomgebied van de Durme (Hamme en Waasmunster) uit te dragen.

Jan Anné
Jean Berckmoes-Joos
Jacques Bertrand
Ilse Bogaerts
Dany Bruggeman
Jacques Buysse
Guy De Baer
Stefaan De Brabandere
Stefan De Cuyper
Andries De Groen

Kathleen De jonge
Patrick De Landtsheer
Bart De Letter
Piet Delport
Emmanuel De Maagd
Dirk De Maersschalck
Jo De Meulenaer
Paul De Meulenaer
Eric De Schepper
André Geerinck

Jean-Pierre Heerinckx
Nadine Heremans
Robert Lalous
Willy Leeman
Gerda Saeys
Philip Schelfaut
Freddy Smet
Guy Victor Van Cauteren
Bart Van Daele
Philippe Van den Berghe

Benoit Van Den Bogaert
Stefan Van der Meersch
Geert Van Peteghem
Dirk Van Remoortel
Magalie Van Tongel
Bettina Vassalo
Yves Verbeeck
Guido Verberckmoes
Annelies Verstraete
Jean Pierre Westerlinck
Alain Willekens

Over Rotary

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven.

Rotary in Belgie
Belgie heeft vier districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ongeveer 11.000 Rotarians in België, verdeeld over circa 300 clubs.

Doel Rotary
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

Rotary betekent veel verschillende dingen in verschillende delen van de wereld, maar we zijn allemaal verenigd door onze kernwaarden.

Onze missie
Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders.

Onze waarden
De basis van Rotary is een weerspiegeling van onze kernwaarden — integriteit, diversiteit, service, leiderschap, en ‘fellowship’, vriendschap. Onze kernwaarden zijn de rode draad in onze beginselen.

Avenues of service

Het kader voor onze clubactiviteiten wordt gevormd door de pijlers waar onze organisatie op rust: de vijf Avenues of Service

Club Service richt zich op het versterken van de club. Een goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk, actief ontwikkelprogramma voor de leden zijn essentieel voor het goed functioneren van de club.
Vocational Service stimuleert Rotarians om integer te handelen en hun expertise in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen en behoeften.
Community Service moedigt Rotarians aan om het welzijn van anderen in hun gemeenschap te verbeteren en zich in te zetten voor het algemeen belang.
International Service ondersteunt Rotarians om mee te werken aan bevordering van vrede en begrip voor elkaar. De bijdrage aan deze avenue kan bestaan uit het sponsoren van internationale projecten of daarin participeren, het met behulp van leden ter plaatse opzetten van langdurige samen- werkingsverbanden om duurzame projecten te verwezenlijken, en het vinden van servicepartners in het buitenland. Om dergelijke projecten financieel te ondersteunen is de Rotary Foundation opgericht, Rotary’s eigen goede doelenorganisatie.
Youth Service erkent hoe belangrijk het is om jongeren en jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling door middel van programma’s zoals Rotaract, Interact, Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), en Rotary Youth Exchange.
Focusgebieden


Om een zo groot mogelijke impact te realiseren ligt de focus op zeven onderwerpen. Bij het realiseren van deze duurzame projecten en activiteiten worden de clubs door de Rotary Foundation ondersteund.

Rotary werkt in deze focusgebieden:

Preventie en behandeling van ziekten
Water, sanitatie en hygiëne
Basisonderwijs en alfabetisering
Gezondheid van moeder en kind
Vrede en conflictbeheersing
Economische en sociale ontwikkeling
Leefmilieu
4-Way test

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:

Is het waar?
Is het billijk voor alle betrokkenen?
Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
Komt het alle betrokkenen ten goede?
Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Als een wereldwijd netwerk dat ernaar streeft een wereld op te bouwen waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren, waardeert Rotary diversiteit en kent bijdragen van mensen van alle achtergronden, ongeacht hun leeftijd, etniciteit, ras, huidskleur, capaciteiten, religie, sociaaleconomisch status, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit.